Poul W. Jensens Eftf. ApS blev certificeret d. 4 feb. 2014.

Certifikatet er garanti og dokumentation for kvalitet i det leverede.

Det betyder for dig:

  • at du har en bygningsstål-leverandør der opfylder det myndighedskrav om certificering, der træder i kraft 1 juli 2014.

Certificeringen indebærer at vi CE-mærker vore producerede stålkomponenter til byggeri udført i:

EXC1, EXC2 og EXC3 i henhold til DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2.

Vi har for at opnå denne certificering skulle dokumentere følgende hovedområder:

  • at vi har certificeret svejsepersonale
  • at svejsearbejdet udføres i henhold til WPS-er der er godkendte svejseprocedurer
  • at vi har en godkendt svejsekoordinator
  • at det er muligt at udføre materiale sporbarhed
  • at vi har en kvalitetshåndbog udført efter normen i DS/EN1090

Auditeringen er udført af Inspecta Sertifiointi Oy.